Pozytywna Odporność Psychiczna PLUS (12 – 14 stycznia 2024 r.)

670,00

Udział w szkoleniu on-line na żywo „Pozytywna Odporność Psychiczna” oraz 12-miesięczny dostęp do nagrań szkolenia „Pozytywna Odporność Psychiczna™”