Pozytywna Odporność Psychiczna PERSONAL (dostęp do nagań)

470,00

12-miesięczny dostęp do nagrań szkolenia „Pozytywna Odporność Psychiczna”